TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LƯƠNG THẾ VINH

 474 - CMT8 - P.11- Q.3- TP.HCM
ĐT: (08) 38 44 67 49